Verwijzen

Op dit moment is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Als gevolg van de wijzigingen in de GGZ per 1 januari 2014 gelden onderstaande regels voor verwijzing:

– Er moet een verwijsbrief zijn, waarin gevraagd wordt om specialistische ggz
– In deze verwijsbrief moet een DSM categorie worden vermeld
– De AGB code van de verwijzer moet worden vermeld

Wij adviseren verwijzers het volgende:

Overweeg een verwijzing
– Wanneer u meent dat behandeling door een psychiater noodzakelijk is
– Wanneer er sprake is van ernstige problematiek, met hoog risico
– Wanneer eerdere behandeling niet afdoende is geweest
– Wanneer er sprake is van recidief (ernstige stoornissen)

Wij zijn altijd bereikbaar voor overleg.

Bij spoedverwijzing gaarne zelf telefonisch contact opnemen.

Ons intercollegiaal telefoonnummer is 06-10660958.

In principe zijn wij bereikbaar voor consultatie.

error: Content is protected !!