Algemene informatie

Ten Kate Kouwenhoven is een praktijk voor specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). In principe wordt monodisciplinair gewerkt, maar er is nauwe samenwerking met instellingen en enkele praktijken voor psychiatrie, psychotherapie en psychologie.

Met de meeste zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten.

Voor de patiënten die in behandeling zijn, zijn wij 7 x 24 uur bereikbaar. Het streven is om in geval van een crisissituatie buiten kantooruren onze patiënten zelf te behandelen. Uitsluitend in geval er een (acute) opname met maatregel geïndiceerd is, wordt verwezen naar de crisisdienst van Mediant.

error: Content is protected !!