Kosten

Met de meeste zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars, met wie wij contracten hebben afgesloten.

Intake en behandeling worden vergoed uit het basispakket. U moet wel rekening houden met het wettelijk ‘eigen risico’; in 2019 bedraagt dit € 385,- voor medisch specialistische zorg.

Mocht het niet gelukt zijn met uw verzekeraar een contract af te sluiten en heeft u een naturapolis, dan betaalt u de behandeling voor een groot deel zelf. U krijgt een klein bedrag van de verzekeraar terug, afhankelijk van uw polis.

Als wij geen contract met uw verzekeraar hebben en u heeft een restitutiepolis, dan kunt u het bedrag bij uw verzekeraar declareren volgens het restitutiesysteem. Ook dan bent u het eigen risico verschuldigd. U krijgt niet altijd 100% terug, maar wel een groot deel van de kosten.

N.B.:
Afspraak afzeggen:
Indien u verhinderd bent om op uw afspraak te komen, zegt u deze dan minimaal 1 werkdag tevoren af. Zo kan er in de vrijgekomen tijd een ander worden geholpen.
U kunt de afspraak telefonisch verplaatsen of afzeggen via telefoonnummer 0541-511799, u kunt een e-mail sturen naar info@tkkpsychiatrie.nl of u kunt een sms zenden aan 06-10960958. Wanneer de afspraak tijdig is verplaatst of afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

Wanneer u niet op een afspraak verschijnt, zonder dat deze tenminste 1 werkdag van te voren is afgezegd, zijn wij genoodzaakt € 60,- in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

error: Content is protected !!