Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken kunnen onbedoeld misverstanden ontstaan. Wanneer er in de bejegening of de behandeling zaken zijn die u dwars zitten, probeer dit dan zo snel mogelijk met mij te bespreken. Een gesprek helpt in het algemeen het best om tot een oplossing te komen.
Mochten we er onverhoopt niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de Vereniging Kwaliteit Zelfstandiggevestigde Psychiaters Oost Nederland (VKZPON) waar ik bij aangesloten ben. U kunt de commissie zowel telefonisch als schriftelijk benaderen.
Aan de behandeling van de klacht zijn geen kosten verbonden. Alle door u zelf gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) zijn echter wel voor uw eigen rekening.

Klachtencommissie Vereniging Kwaliteit Zelfstandiggevestigde Psychiaters Oost-Nederland

Dhr. M.P.L. Jansen, arts, secretaris
Het Ham 26
7232 GM Warnsveld
e. mpl.jansen@abeiadvies.nl

Buiten vakantieperiodes zal binnen 2 weken na het indienen van uw klacht contact met u opgenomen worden. I.v.m. mogelijke afwezigheid door vakanties waardoor de post niet gezien wordt, verdient het de voorkeur de eerste aanmelding van een klacht per e-mail te doen.

Uw klacht zal door onafhankelijke personen beoordeeld worden. Naar aanleiding van een klacht zal, wanneer die gegrond wordt verklaard, altijd een poging tot bemiddeling worden gedaan.
Mocht dit geen afdoende resultaat geven, dan kunt u zich altijd wenden tot de geschillencommissie van de NVvP.

error: Content is protected !!