Intake

De intake bestaat uit één of meerdere gesprekken waarin aan de orde komen:
– Uw klachten en/of op dat moment bestaande problemen
– Uw achtergrond, uw globale levensloop en uw sociale situatie (werk, gezin)
– Uw medische voorgeschiedenis, huidige gezondheid, medicijngebruik
– Eventuele eerdere behandelingen

Nadat de intake is afgerond, wordt met u besproken wat de bevindingen zijn en welke behandeling passend is. Vervolgens wordt een behandelplan gemaakt. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling. Mocht u naar onze mening beter op uw plaats zijn bij een andere behandelaar of instelling, dan kunnen wij u en uw huisarts adviseren en zo nodig helpen bij de verwijzing.

Het is gebruikelijk om een verslag van de intake en het behandelplan naar uw verwijzer te sturen. Dit gebeurt niet wanneer u hiertegen bezwaar maakt.

 

 

error: Content is protected !!