Behandeling

Uitgangspunt is dat de behandeling wordt afgestemd op uw klachten en vraagstelling en op u als persoon. Daartoe beschikken wij over een aantal methoden, zoals:
– Steunende en structurerende gespreksbehandeling
– Cognitieve- en gedragstherapie
– Inzichtgevende psychotherapie
– Hypnose
– Behandeling met medicijnen

Wij streven er naar onze behandelingen zo kort mogelijk te houden. Echter bij complexe, vaak meervoudige klachten en problemen kan de duur van een behandeling variëren van enkele maanden tot soms enkele jaren.

Gedurende de periode van behandeling zijn wij in principe 7 x 24 uur voor u bereikbaar.

ROM:
De Routine Outcome Monitoring (ROM) is het gebruik van meetinstrumenten om uitkomsten te meten van een behandeling. Het is een middel om de dagelijkse behandelpraktijk te verbeteren. In de praktijk houdt ROM in dat aan het begin, aan het eind en eventueel ook tijdens de behandeling het effect van en de tevredenheid met de behandeling wordt gemeten. Dit gebeurt door middel van vragenlijsten.

error: Content is protected !!