Aanmelden

Op dit moment is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Wanneer u deze tekst leest bent u waarschijnlijk op zoek naar hulp, bijvoorbeeld omdat u klachten heeft die maar niet over gaan of omdat uw huisarts of een andere behandelaar u geadviseerd heeft hulp te zoeken bij een psychiater/psychotherapeut.

Hoe hoog de nood ook is, de stap zetten naar een psychiater is niet gemakkelijk. Dat vraagt nogal wat van u. Vandaar dat wij proberen om zo zorgvuldig en vlot mogelijk te reageren.

U kunt zelf de stap nemen om te bellen voor informatie. Doe dat op een werkdag, uitgezonderd donderdag, tussen 9.00 en 11.00 uur. U krijgt dan de secretaresse aan de telefoon. Zij kan u onder andere informeren hoe een verwijzing tot stand komt.

Uw huisarts verzorgt normaliter de aanmelding voor u. Dit zal meestal zijn door de verwijsbrief naar ons te sturen. Mogelijk wordt er telefonisch contact met u opgenomen om te informeren naar de aard van uw klachten. Nemen we geen contact met u op, dan ontvangt u een schriftelijke uitnodiging voor een eerste gesprek.

Er wordt in principe geen wachtlijst gehanteerd. Wanneer er na de aanmelding niet binnen 4 weken een intake kan plaats vinden, dan wordt er bij onze ketenpartners geïnformeerd of een van hen u in behandeling kan nemen.

Moet een intake op korte termijn plaatsvinden, dan kan uw verwijzer (huisarts of medisch specialist) contact met ons opnemen.

Wanneer u komt voor de eerste afspraak, kunt u plaats nemen in de wachtkamer. U wordt dan op het afgesproken tijdstip gehaald.

error: Content is protected !!